Trường : THPT Thành phố Điện Biên Phủ
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 07/11/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 HSG-TOAN HSG-LY HSG-HOA HSG-SINH HSG-TIN HSG-VAN HSG-SU HSG-DIA HSG-NN HSG-GDCD NPT-DIEN1 NPT-DIEN2 NPT-LV1 NPT-LV2
T.2 1                                                                                              
2                                                                                              
3                                                                                              
4                                                                                              
5                                                                                              
T.3 1                                                                                              
2                                                                                              
3                                                                                              
4                                                                                              
5                                                                                              
T.4 1                                                                                              
2                                                                                              
3                                                                                              
4                                                                                              
5                                                                                              
T.5 1                                                                                              
2                                                                                              
3                                                                                              
4                                                                                              
5                                                                                              
T.6 1                                                                                              
2                                                                                              
3                                                                                              
4                                                                                              
5                                                                                              
T.7 1                                                                                              
2                                                                                              
3                                                                                              
4                                                                                              
5                                                                                              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 3.1 on 12-11-2022

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website : www.tinhocnhatruong.vn