28 Tháng 11 2022

Thi pháp của Bác Hồ trong sáng tác thơ Đường luật

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

           Trong dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ba cơ quan: Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh Hội thơ Đường luật việt Nam đã đồng tổ chức cuộc hội thảo toàn quốc về nội dung Bác Hồ với thơ Đường luật Việt Nam tại Hà Nội, vào ngày 23 tháng 10 năm 2015.

          Hơn 200 đại biểu từ các tỉnh Bắc, Trung, Nam đã về dự họp tại Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, với sự có mặt của Chủ tịchHội đồng lí luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

          Trong 45 tham luận gửi tới hội thảo, đã có 10 bản xuất sắc được trình bày trên diễn đàn. Bản tham luận nói về thi pháp của Bác Hồ trong sáng tác thơ Đường luật của tiến sĩ Phạm Thị Xuân Châu, giáo viên trường Trung học Phổ thông Thành phố Điện Biên Phủ được chọn trình bày đầu tiên, đã phân tích làm rõ được những cải biên, phá cách, sáng tạo của Bác Hồ khi vận dụng một thể thơ cổ điển để thể hiện những tư tưởng tình cảm lớn về Tổ quốc và Nhân dân, về Cách mạng và Con người.

          Tác giả Phạm Thị Xuân Châu có phát biểu rằng: Bản tham luận chỉ  xin là một đóng góp nhỏ để tôn vinh thơ Đường luật Việt Nam, tôn vinh thơ Đường luật của Bác Hồ, một di sản quý báu của dân tộc mà ngày nay chúng ta càng cần phải bảo tồn và quảng bá, bởi đây chính là cội nguồn sức mạnh của tinh thần dân tộc mà thế giới ngày nay gọi là: "sức mạnh mềm" của mỗi quốc gia.

          Sau đây là toàn văn nội dung bản tham luận:

Đọc 2747 thời gian