28 Tháng 11 2022

Khen thưởng các học sinh đạt thành tích cao trong phong trào thi đua giành nhiều điểm tốt tuần 27 năm học 2016-2017

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)

STT

Giải

Họ và tên

Lớp

Thành tích trong tuần

Ghi chú

1

Giải nhất

Vũ Quỳnh Hương

10C1

3 điểm 10; 3 điểm 9.

 

2

Vũ Thị Mai Trang

11C1

5 điểm 10; 2 điểm 9.

 

3

Lê Lam Giang

12A2

4 điểm 10; 4 điểm 9.

 

4

Giải nhì

Nguyễn Trung Đức

10A2

3 điểm 10; 1 điểm 8.4; 1 điểm 8.

 

5

Trần Ngọc Quỳnh Anh

11C1

4 điểm 10; 1 điểm 9; 1 điểm 8.

 

6

Nguyễn Xuân Trường

12A2

3 điểm 10; 2 điểm 9.

 

7

Giải ba

Nguyễn Đức Minh

10A1

2 điểm 10; 1 điểm 9.3; 1 điểm 8.5.

 

8

Lê Thu Thảo

11C1

3 điểm 10; 2 điểm 9.

 

 

Lò Thị Nhung

12C1

3 điểm 10; 1 điểm 9.

 

Đọc 1927 thời gian