04 Tháng 10 2022

Khen thưởng các học sinh đạt thành tích cao trong phong trào thi đua giành nhiều điểm tốt tuần 24 năm học 2016-2017

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

DANH SÁCH CÁC HỌC SINH  THÀNH TÍCH CAO TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA GIÀNH NHIỀU ĐIỂM TỐT

TUẦN 24 - NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ - THPTTPĐBP của Hiệu trưởng

trường THPT thành phố ĐBP  ngày 20  tháng 2  năm 2017)

 

STT

Giải

Họ Và Tên

Lớp

Thành tích

Số tiền

Ký nhận

1

Giải nhất

Nguyễn Trung Đức

10A2

4 điểm 10; 2 điểm 9.

50.000

 

2

Đặng Thị Vân Anh

11B11

2 điểm 10; 1 điểm 9.5; 1 điểm 9

50.000

 

3

Nguyễn Trọng Đức

12B7

3 điểm 10; 2 điểm 9; 1 điểm 8.

50.000

 

4

Giải nhì

Nguyễn Thành Duy

10A2

3 điểm 10; 3 điểm 9.

40.000

 

5

Hứa Trịnh Thùy Dương

11B11

2 điểm 10; 1 điểm 8.5

40.000

 

 

6

Phạm Trung Đức

12B7

3 điểm 10; 2 điểm 9; 1 điểm 8.

40.000

 

 

7

Giải ba

Nguyễn Thị Thu Trang

10A2

2 điểm 10; 4 điểm 9.

30.000

 

8

Nguyễn Thu Trà

11B2

1 điểm 10; 1 điểm 9.5; 2 điểm 9; 1 điểm 8.

30.000

 

 

 

Lò Thị Hà

12B7

2 điểm 10; 2 điểm 9; 1 điểm 8.

30.000

 

Tổng

360.000

 

(Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Đọc 1541 thời gian