28 Tháng 11 2022

Danh sách học sinh thành tích cao tuần 14

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

STT

Giải

Họ Và Tên

Lớp

Thành tích

Số tiền

Ký nhận

1

Giải nhất

Trần Huy Hoàng

10A1

3 điểm 10; 1 điểm 9.8; 3 điểm 9; 1 điểm 8.8; 1 điểm 8.5.

100.000

 

2

Lò Thị Duyên

11C1

10 điểm 10; 1 điểm 9.8; 1 điểm 9.5; 2 điểm 9; 1 điểm 8.5; 2 điểm 8.

100.000

 

3

Nguyễn Như Quỳnh

12A1

7 điểm 10; 1 điểm 9.8; 1 điểm 9.5; 2 điểm 9; 1 điểm 8.

100.000

 

4

Giải nhì

Trần Xuân Thanh

10A1

3 điểm 10;  4 điểm 9; 1 điểm 8.5

80.000

 

5

Trần Thị Thu Hiền

11C1

10 điểm 10; 1 điểm 9.5; 2 điểm 9.3; 4 điểm 9; 2 điểm 8.

80.000

 

6

Nguyễn Linh Giang

12A1

7 điểm 10; 1 điểm 9.8; 1 điểm 9.5; 1 điểm 9; 2 điểm 8.

80.000

 

7

Giải ba

Nguyễn Hoàng Tuấn

10A1

3 điểm 10; 3 điểm 9; 1 điểm 8.5; 3 điểm 8.

60.000

 

8

Phạm Minh Anh

11C1

7 điểm 10; 2 điểm 9.5; 6 điểm 9; 1 điểm 8.5; 1 điểm 8.

60.000

 

9

Trần Bảo Hậu

12A1

7 điểm 10; 2 điểm 9.5; 2 điểm 9; 1 điểm 8.8.

60.000

 

Tổng

720.000

 

Đọc 1868 thời gian Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 22:29