19 Tháng 5 2022

Danh sách học sinh thành tích cao tuần 14

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

STT

Giải

Họ Và Tên

Lớp

Thành tích

Số tiền

Ký nhận

1

Giải nhất

Trần Huy Hoàng

10A1

3 điểm 10; 1 điểm 9.8; 3 điểm 9; 1 điểm 8.8; 1 điểm 8.5.

100.000

 

2

Lò Thị Duyên

11C1

10 điểm 10; 1 điểm 9.8; 1 điểm 9.5; 2 điểm 9; 1 điểm 8.5; 2 điểm 8.

100.000

 

3

Nguyễn Như Quỳnh

12A1

7 điểm 10; 1 điểm 9.8; 1 điểm 9.5; 2 điểm 9; 1 điểm 8.

100.000

 

4

Giải nhì

Trần Xuân Thanh

10A1

3 điểm 10;  4 điểm 9; 1 điểm 8.5

80.000

 

5

Trần Thị Thu Hiền

11C1

10 điểm 10; 1 điểm 9.5; 2 điểm 9.3; 4 điểm 9; 2 điểm 8.

80.000

 

6

Nguyễn Linh Giang

12A1

7 điểm 10; 1 điểm 9.8; 1 điểm 9.5; 1 điểm 9; 2 điểm 8.

80.000

 

7

Giải ba

Nguyễn Hoàng Tuấn

10A1

3 điểm 10; 3 điểm 9; 1 điểm 8.5; 3 điểm 8.

60.000

 

8

Phạm Minh Anh

11C1

7 điểm 10; 2 điểm 9.5; 6 điểm 9; 1 điểm 8.5; 1 điểm 8.

60.000

 

9

Trần Bảo Hậu

12A1

7 điểm 10; 2 điểm 9.5; 2 điểm 9; 1 điểm 8.8.

60.000

 

Tổng

720.000

 

Đọc 1798 thời gian Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 22:29