04 Tháng 10 2022

Danh sách học sinh thành tích cao tuần 14

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

STT

Giải

Họ Và Tên

Lớp

Thành tích

Số tiền

Ký nhận

1

Giải nhất

Trần Huy Hoàng

10A1

2 điểm 10; 1 điểm 9.

50.000

 

2

Trần Thị Thu Hiền

11C1

4 điểm 10; 2 điểm 9.3.

50.000

 

3

Lò Thị Dinh

12B7

2 điểm 10;

50.000

 

4

Giải nhì

Cà Thị Thúy Loan

10B2

2 điểm 10; 1 điểm 8

40.000

 

5

Nguyễn Vũ Hạ Đan

11B5

2 điểm 10; 1 điểm 9.8; 1 điểm 9.3; 1 điểm 9; 1 điểm 8.3; 1 điểm 8.

40.000

 

6

Hù Thị Vàng

12B7

2 điểm 10

40.000

 

7

Giải ba

Khúc Thị Quế

10A1

1 điểm 10; 1 điểm 9.5; 1 điểm 9.

30.000

 

8

Trần Thị Linh

11B2

2 điểm 10; 2 điểm 9.5; 1 điểm 8.5; 1 điểm 8.

30.000

 

9

Tòng Thị Thanh Huệ

12B4

2 điểm 10

30.000

 

Tổng

360.000

 

Đọc 1820 thời gian Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 22:23