19 Tháng 5 2022

Danh sách học sinh thành tích cao tuần 14

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

STT

Giải

Họ Và Tên

Lớp

Thành tích

Số tiền

Ký nhận

1

Giải nhất

Trần Huy Hoàng

10A1

2 điểm 10; 1 điểm 9.

50.000

 

2

Trần Thị Thu Hiền

11C1

4 điểm 10; 2 điểm 9.3.

50.000

 

3

Lò Thị Dinh

12B7

2 điểm 10;

50.000

 

4

Giải nhì

Cà Thị Thúy Loan

10B2

2 điểm 10; 1 điểm 8

40.000

 

5

Nguyễn Vũ Hạ Đan

11B5

2 điểm 10; 1 điểm 9.8; 1 điểm 9.3; 1 điểm 9; 1 điểm 8.3; 1 điểm 8.

40.000

 

6

Hù Thị Vàng

12B7

2 điểm 10

40.000

 

7

Giải ba

Khúc Thị Quế

10A1

1 điểm 10; 1 điểm 9.5; 1 điểm 9.

30.000

 

8

Trần Thị Linh

11B2

2 điểm 10; 2 điểm 9.5; 1 điểm 8.5; 1 điểm 8.

30.000

 

9

Tòng Thị Thanh Huệ

12B4

2 điểm 10

30.000

 

Tổng

360.000

 

Đọc 1780 thời gian Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 11 Tháng 12 2016 22:23