05 Tháng 12 2023

Danh sách học sinh thành tích cao tuần 12

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

DANH SÁCH CÁC HỌC SINH  THÀNH TÍCH CAO TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA GIÀNH NHIỀU ĐIỂM TỐT

TUẦN 12- NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ - THPTTPĐBP của Hiệu trưởng trường THPT thành phố ĐBP  ngày 14  tháng 11  năm 2016)

STT

Giải

Họ Và Tên

Lớp

Thành tích

Số tiền

 

1

Giải nhất

Hà Nhật Lệ

10A2

1 điểm 10; 1 điểm 9.8; 1 điểm 8

50.000

 

2

Thái Hữu Phú

11A1

2 điểm 10; 1 điểm 8.

50.000

 

3

Nguyễn Như Quỳnh

12A1

2 điểm 10; 1 điểm 9.8.

50.000

 

4

Giải nhì

Hoàng Thị Hoa

10B8

1 điểm 10; 1 điểm 9.8.

40.000

 

5

Lưu Minh Đức

11A1

2 điểm 10.

40.000

 

6

Nguyễn Thùy Linh

12A1

2 điểm 10; 1 điểm 9.5; 1 điểm 9; 1 điểm 8.3.

40.000

 

7

Giải ba

Hoàng Thị Xuân

10B8

1 điểm 10; 1 điểm 9.8.

30.000

 

8

Đặng Hoàng Phúc

11A1

1 điểm 10; 1 điểm 9.3; 1 điểm 9.

30.000

 

9

Tạ Hà Phương

12A1

2 điểm 10; 1 điểm 9.5; 1 điểm 8.

30.000

 

Tổng

360.000

 

 

Đọc 1923 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 15:57
1st