04 Tháng 10 2022

Danh sách học sinh thành tích cao tuần 11

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

DANH SÁCH CÁC HỌC SINH  THÀNH TÍCH CAO TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA GIÀNH NHIỀU ĐIỂM TỐT

TUẦN 11- NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ - THPTTPĐBP của Hiệu trưởng

trường THPT thành phố ĐBP  ngày 7  tháng 11  năm 2016)

STT

Giải

Họ Và Tên

Lớp

Thành tích

Số tiền

Ký nhận

1

Giải nhất

Đào Thị Phương Hà

10C1

1 điểm 10; 1 điểm 9,8.

50.000

 

2

Tòng Thị Thảo Hiền

11B11

2 điểm 10; 2 điểm 9; 1 điểm 8

50.000

 

3

Trần Bảo Hậu

12A1

3 điểm 10

50.000

 

4

Giải nhì

Nguyễn Thị Mỹ Linh

10C1

1 điểm 10; 1 điểm 9,5.

40.000

 

5

Hà Thị Hồng Lê

11A1

2 điểm 10; 2 điểm 9; 1 điểm 7

40.000

 

6

Nguyễn Thị Minh Hòa

12A1

2 điểm 10; 1 điểm 9,5; 1 điểm 9

40.000

 

7

Giải ba

Khúc Thị Quế

10A1

1 điểm 10

30.000

 

8

Đặng Phúc Quý

11A1

2 điểm 10; 1 điểm 9

30.000

 

9

Nguyễn Linh Giang

12A1

2 điểm 10; 1 điểm 9.

30.000

 

Tổng

360.000

 

 

Đọc 1691 thời gian