04 Tháng 10 2022

Khen thưởng các học sinh đạt thành tích cao trong phong trào thi đua giành nhiều điểm tốt tuần 30 năm học 2015-2016

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

STT

Giải

Họ Và Tên

Lớp

Thành tích

1

Giải nhất

Hồ Thị Phương Thảo

10A2

2 điểm 10; 1 điểm 9.8.

2

Lò Trung Nam

11B3

3 điểm 10.

3

Mùa Ngọc Sinh

12A2

5 điểm 10; 2 điểm 8.

4

Giải nhì

Nguyễn Thị Hoài Thương

10A2

2 điểm 10; 2 điểm 9; 1 điểm 8.

5

Lê Anh Tú

11A1

1 điểm 10; 1 điểm 9.3.

6

Nguyễn Duy Dũng

12A2

4 điểm 10; 1 điểm 9.5; 1 điểm 9; 1 điểm 8.

7

Giải ba

Trần Duy An

10A2

2 điểm 10; 1 điểm 9; 1 điểm 8.

8

Bùi Thu Hà

11C1

1 điểm 10; 1 điểm 9.

9

Vũ Trung Biên

12A2

4 điểm 10; 2 điểm 9; 1 điểm 8.

Tổng

Đọc 1638 thời gian