05 Tháng 12 2023

CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 1 TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2023 CHO CBQL, GIÁO VIÊN

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ đã chủ trì tổ chức thành công đợt bồi dưỡng chính trị hè 2023 cho cán bộ quản lí, giáo viên thuộc Cụm chuyên môn số 1 tỉnh Điện Biên

Thực hiện Kế hoạch số 1702/KH-SGDĐT ngày 14/7/2023 và số 1825/SGDĐT-GDCN ngày 31/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về lịch bồi dưỡng chính trị hè 2023 cho đội ngũ CBQL,GV các cơ sở giáo dục; Kế hoạch số 403/KH-THPTTPĐBP ngày 10/8/2023 của Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ về việc phối hợp tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2023 cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp THPT cụm chuyên môn số 1. Ngày 25/8/2023, trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ đã phối hợp với các đơn vị chủ trì tổ chức thành công đợt bồi dưỡng chính trị hè 2023 cho cán bộ quản lí, giáo viên thuộc Cụm chuyên môn số 1; Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Dự Khai mạc và trực tiếp bồi dưỡng chính trị có các đồng chí Đặng Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Điện Biên Phủ; Đồng chí Phạm Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ và các Giám đốc/Hiệu trưởng, CBQL, giáo viên các trường THPT Cụm chuyên môn số 1 gồm trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT Phan Đình Giót, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nà Tấu, PTDT Nội trú Tỉnh và các Trung tâm: Trung tâm GDTX Tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Anh 1

 Đồng chí Đặng Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng ban phụ trách-Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Điện Biên Phủ - báo cáo các nội dung tại lớp bồi dưỡng chính trị

Đợt bồi dưỡng chính trị năm 2023 tập trung vào các văn kiện, kết quả Hội nghị lần thứ VI (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII;  Đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục học tập Chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên; Kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Từ đó giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tăng cường niềm tin vào Đảng và Nhà nước, giữ vững chuẩn mực đạo đức nhà giáo, nâng cao chất lượng chuyên môn, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục tinh thần đổi mới chương trình Giáo dục Quốc gia 2018.

anh 2

Đồng chí  Phạm Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ phát biểu tại lớp bồi dưỡng chính trị

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được nghiên cứu và học tập một số nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022, Nghị quyết số 28 ngày 17/11/2022, các văn kiện Hội nghị TW6 của BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 Hội nghị giữa nhiệm kỳ của BCH TW Đảng về việc đánh giá khách quan, toàn diện việc hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng đề ra. Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; Tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh và những vấn đề kinh tế – xã hội ở địa phương; Các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy - UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Anh 3

Anh 4

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng tại điểm cầu trung tâm GDTX Tỉnh

Kết thúc đợt tập huấn, mỗi cá nhân đều phải có Bài thu hoạch theo yêu cầu chuyên môn của các giảng viên để thể hiện sự nhận thức và tiếp thu của mình về các vấn đề chính trị, nhiệm vụ mỗi cá nhân trong giai đoạn tiếp theo.

Đọc 882 thời gian
1st