27 Tháng 1 2023
Thứ bảy, 14 Tháng 1 2023 08:06

Thời khóa biểu tuần Dự trữ 19 và 20 - Năm học 2022-2023

Viết bởi

Tuần 19 (16/1 đến 17/1) học ngày Thứ 2 (theo TKB này), Thứ 3 toàn trường tham gia Hoạt động tập thể

Tuần học 20 (30/1-05/2) học ngày Thứ 3 đến thứ 7 (theo TKB này), Thứ 2 toàn trường tham gia Hoạt động tập thể (Bấm vào liên kết bên dưới để xem)

Thứ sáu, 06 Tháng 1 2023 16:36

Thời khóa biểu tuần Dự trữ 01 - Năm học 2022-2023

Viết bởi

Thực hiện từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023. (Bấm vào liên kết bên dưới để xem)

Page 1 of 80