18 Tháng 5 2021

Ban chấp hành Đảng bộ trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Thực hiện kế hoạch số 45- KH/ĐU, ngày 01-12-2020 của Đảng ủy trường THPT THành phố Điện Biên Phủ về kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Tử ngày 07-12-2020 đến 11-12-2020, Đảng ủy, chi bộ trực thuộc và tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy Điện Biên Phủ.

Các hội nghị đều đặt ra mục đích kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm để cấp uỷ, tổ chức đảng, cá nhân tự soi, sửa lại mình. Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Anh 1

Đồng chí Phạm Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị

Công tác chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân cơ bản đã đánh giá đúng thực trạng; tập trung phân tích những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, các đảng viên khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; kiên quyết bảo vệ lẽ phải; liên hệ, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”,”tự chuyển hoá” trong nội bộ khi xây dựng bản kiểm điểm cá nhân, làm rõ khối lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức thái độ phục vụ nhân dân.

Trong kiểm điểm, các cấp ủy, cá nhân đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại. Các ý kiến phê và tự phê đều nghiêm túc, thẳng thắn; mục tiêu hướng đến là các tập thể, cá nhân phát huy sở trường, khắc phục yếu kém, có tiến bộ trong năm 2021; Xếp loại các tập thể, cá nhân năm 2020, cụ thể: Đảng bộ trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ đề nghị cấp trên công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, biểu điểm đánh giá xếp loại Đảng bộ đạt 98,5 điểm. Đề nghị Đảng ủy công nhận chi bộ tổ Toán mức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, và đề nghị mức xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với 05 chi bộ còn lại; đề nghị công nhận 13 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 51 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 04 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”; đề nghị tặng giấy khen 01 tập thể và 06 đảng viên về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - chuyên đề năm 2020.

Anh 2

Anh 3

Hội nghị nghiên cứu tài liệu, thảo luận và đóng góp ý kiến.

Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các chi ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình; đánh giá đúng ưu điểm, làm rõ hạn chế; đồng thời, đề ra lộ trình khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Do vậy, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất. Kết quả hội nghị là tiền đề để Đảng uỷ tiếp tục phát huy công tác lãnh chỉ đạo sát đúng, tinh thần đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong các năm tiếp theo.

Hoàng Thị Dịu - Chi bộ tổ Ngữ văn

Đọc 774 thời gian