29 Tháng 5 2020

Sinh hoạt câu lạc bộ Tổ Lý-Tin-Kỹ chủ đề "Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước"

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

       CNH, HĐH là một bước ngoặt có tính lịch sử quan trọng, đột phá vể đổi mới trong phát triển Kinh tế, từ việc thay đổi hạ tầng kinh tế - xã hội trong một quốc gia tới tư duy sản xuất của những người lao động của quốc gia đó. Nó trở thành một xu thế tất yếu trong sự đổi mới và phát triển về Kinh tế kéo theo sự phát triển của Văn hoá, xã hội của nhiều quốc gia từ các quốc gia phát triển, đang phát triển đến các quốc gia lạc hậu cần phát triển, và Việt Nam từ một nền kinh tế nông nghiệp kém phát triển, muốn vươn tới trình độ phát triển cao, nhất thiết phải trải qua CNH. Thực hiện tốt CNH-HĐH có ý nghĩa đặc biệt to lớn và có tác dụng trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực. Những thành tựu của quá trình CNH, HĐH đưa đất nước ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.

       Tuy nhiên, CNH - HĐH được đặt trong thực tiễn của Công nghiệp 4.0 lại gặp nhiều thách thức, đặc biệt là thách thức với nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước với Cách mạng công nghiệp 4.0. Để làm rõ hơn những việc mà Thanh niên cần phải làm cho sự nghiệp phát triển đất nước trong tương lai sắp tới, thực hiện kế hoạch số 411/KH-THPTTPĐBP ngày 11/09/2019 của trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ về việc tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2019-2020, vào ngày 23/9/2019 vừa qua, tổ Vật lý - Tin học - Kỹ thuật đã tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ với chủ đề "Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH - HĐH đất nước"

1

       Buổi sinh hoạt đã thu hút được sự quan tâm, cỗ vũ của tập thể Sư phạm nhà trường, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên học sinh. Chương trình mở đầu là một tiết mục văn nghệ "Thời Thanh niên sôi nổi" đã "hâm nóng" không khí của buổi sinh hoạt. Phần chính trong buổi sinh hoạt là tiểu phẩm nhỏ, nội dung của tiểu phẩm phản ánh chân thực một góc nhỏ những tư duy bảo thủ của không ít những người chậm tiến trong xã hội.

2

       Những nhân vật được tạo hình mang đầy đủ phong thái và mang theo nhiệm vụ của riêng mình, từ người bố cố chấp luôn theo ý mình nhưng chậm tiến, người mẹ đã biết đến sự phát triển của xã hội thực tiễn nhưng vẫn là người phụ nữ xưa: nghe chồng và sợ chồng, cho tới người con đang đứng trước xu thế phát triển của xã hội văn minh nhưng bị rào cản của người bố cũng như hai nhân vật bạn học; câu truyện chỉ thoát khỏi bế tắc khi nhân vật cô giáo đem kiến thức của mình chia sẻ cho người bố, đưa ra cho người bố xem những thực tiễn xã hội của việc đổi mới.

3

Xuyên suốt tiểu phẩm muốn nói đến việc các bạn học sinh nói riêng, mỗi người lao động nói chung cần không ngừng học tập, rèn luyện nhằm tiếp cận và làm chủ được công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0, gắn CNH-HĐH với cuộc cách mạng 4.0, cuộc cách mạng giúp xoá nhoà ranh giới giữa vật lý - số hoá - sinh học, mà trong đó Công nghệ thông tin là phần tất yếu - không thể thiếu, nó vừa là nền tảng vừa là động lực để cách mạng 4.0 phát triển là yếu tố quyết định tới thắng lợi của sự nghiệp CNH-HĐH của mỗi quốc gia.

4

5

6

Tác giả: Mai Thị Hoài Châu

Đọc 880 thời gian