04 Tháng 10 2022

Bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên cụm hoạt động chuyên môn số 1 hè 2022

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Thực hiện Kế hoạch số 1741/KH-SGDĐT ngày 21/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên, Ngày 20/8/2022,  Cụm hoạt động chuyên môn số 1 (khối THPT) đã phối hợp tổ chức thành công bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2022 cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên.

Lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2022 cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên cụm hoạt động chuyên môn số 1 có quy mô 01 lớp, 403 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được biên chế học tại các điểm cầu. Điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (thành phần tham gia tại đây gồm: Ban Giám hiệu; Ban Giám đốc; Tổ trưởng, Tổ phó (các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn); giáo viên, nhân viên Trung tâm GDTX tỉnh).

Anh 1

Ảnh 1: Lớp bồi dưỡng chính trị tại điểm cầu trung tâm

Trong thời gian bồi dưỡng chính trị, Báo cáo viên - Đồng chí Đặng Việt Hùng - Thành ủy viên, Phó trưởng ban phụ trách Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố đã lên lớp triển khai các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn với những nội dung chính trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 4, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Những vấn đề mới trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước; những vấn đề lịch sử đảng bộ và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương; Chuyên đề toàn khóa năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân”.

Anh 2

Ảnh 2: Đồng chí Đặng Việt Hùng - Thành ủy viên, Phó trưởng ban phụ trách Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố báo cáo nội dung bồi dưỡng chính trị hè 2022

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, nội dung bồi dưỡng được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, mặc dù còn cómột vài trục trặc về đường truyền nhưng cơ bản cơ sở vật chất, kĩ thuật tại các điểm cầu đều được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, kết nối tốt. Ở điểm cầu trung tâm và điểm cầu đặt tại các đơn vị, học viên học tập nghiêm túc, nghe báo cáo viên trình bày nội dung các chuyên đề; tổ chức trao đổi, thảo luận và viết thu hoạch.

Bồi dưỡng chính trị hè 2022 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường trong tình hình mới; cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành, giúp đội ngũ giảng viên, giáo viên các môn lý luận chính trị, cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới tại các văn kiện… trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Hy vọng một năm học mới sẽ khởi đầu với niềm tin Ngành Giáo dục Điện Biên nói chung, các đơn vị trong cụm hoạt động chuyên môn số 1 nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2003.

Tác giả: Hoàng Thị Dịu - Tổ Ngữ văn

Đọc 313 thời gian