18 Tháng 10 2017
 

Ban chấp hành Đoàn thanh niên

Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)

Ban chấp hành Đoàn TN nhiệm kỳ 2012-2013

1. Thầy giáo Đặng Thành Huy - Bí thư

2. Thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư

3. Thầy giáo Bùi Văn Thành

4. Thầy giáo Nguyễn Xuân Quyết

5. Cô giáo Trần Thị Hải Lý

6. Cô giáo Nguyễn Thị Phượng

7. Cô giáo Đinh Thị Ngọc

8. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung

9. Cô giáo Kim Thúy Nga

 

 

Đọc 1098 thời gian