24 Tháng 7 2024

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

1. Quyết định số 64-THPTTPĐBP về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ

 

2. Kế hoạch số 78/THPTTPĐBP về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

 

3. Kế hoạch số 46/KH-THPTTPĐBP về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022

 

4. Kế hoạch số 163/KH-THPTTPĐBP về tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022

 

 

5. Kế hoạch số 46/KH-THPTTPĐBP về cải cách hành chính Nhà nước năm 2023

 

Tải về các biểu mẫu

- Đơn xin học lại

- Đơn đề nghị chuyển trường

- Đơn đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THPT

Đọc 3474 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ hai, 30 Tháng 1 2023 10:08
1st